< nincs >

Ingyenes étkezés az óvodában, kötelező nyomtatványok

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény kibővítette az ingyenes óvoda és bölcsődei étkezésre jogosultak körét 2015. szeptember 1. napi hatállyal, az alábbiak szerint:

Ingyenes étkezésre jogosult a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

  • Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

  • Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek.

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat

  • Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, azaz 89.408 forintot.

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; nyilatkozat a jövedelemről. /a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást nem kérünk/

  • Nevelésbe vették

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; határozat a nevelésbe vételről

 

Az étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat kitöltve, aláírva az óvodába kell benyújtani, legkésőbb a térítési díj fizetés napjáig:

Szőnyi u. óvoda         2015. augusztus 26-ig

                                   Dugonics u. óvoda        2015. augusztus 27-ig

 

Nyilatkozat | Ingyenes étkezés megrendelése | Segédlet | Étkezési térítési díjkedvezmény

ÓVODAI FELVÉTELRE JELENTKEZÉS

A Koch Valéria Iskolaközpont Óvodáiban

7626 Pécs, Dugonics A. u. 25-27.

7633 Pécs, Szonyi O. u. 3.

a 2017/2018-as nevelési évre az

óvodai felvételre jelentkezés:

 2017. április 26-án és 27-én, 8.00-17.00-ig lesz

A jelentkezésnél kérjük:

1. A kitöltött jelentkezési lapot

2. a következő dokumentumokat (fénymásolataikat is):

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • AJ kártyája,
  • Lakcímkártyája.

A jelentkezési lap itt tölthető le: letöltés

Oldalak