Általános információk

Általános információk

Az intézmény neve: Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet.

Óvodai intézményegység telephelyei:

Címe:

7633 Pécs, Szőnyi O. u. 3.

7626 Pécs, Dugonics A. u. 25-27.

Telefonszáma:

72-251-159

72-318-480

Faxszáma:

72-251-159

72-318-480

Email:

szonyiovoda@gmail.com

dugonicsovoda@gmail.com

 • Az óvoda fenntartója: Magyarországi Németetek Országos Önkormányzata 1026 Budatest II. Júlia u. 9.
 • Az óvodai intézményegység vezetője: Lamperth Gáborné, aki hivatali időben a két telephely valamelyikében tartózkodik.
 • Az óvodai intézményegység vezető helyettese: Rausch Márta, aki a Dugonics u. telephelyen dolgozik.

 

Szőnyi u. óvoda

Dugonics u. óvoda

Az óvoda gyermekorvosának neve:

Dr. Kovács Ágnes

Telefonszáma: 72/253-832

Dr. Kovács Ágnes

Telefonszáma: 72/253-832

Az óvoda fogorvosának neve:

 Dr. Mink Gyöngyi

Telefonszáma: 72-255-065

Dr. Mink Gyöngyi

Telefonszáma: 72-255-065

Az óvoda védőnője:

Némethné Märcz Anikó

Telefonszáma: 72/514-670

Némethné Märcz Anikó

Telefonszáma: 72/514-670

Az intézmény pontos nyitva tartása:

 • Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart.
 • Óvodánk nyitvatartási ideje, hétfőtől péntekig 6:30-17:00óráig.

Csoportösszevonás:   reggel    6:30 - 7:30   összevontan

                                   délután  16:30 - 17:00 összevontan

 A nyitva tartás egész ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 • Javasoljuk, hogy a gyermekek reggel 8:30–ig érkezzenek az intézménybe. A szülők 17:00–ig kötelesek elvinni a gyermekeket az óvodából.
 • Az óvoda június 15.-től - augusztus 31.-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működik.
 • Az óvoda a nyári időszakban öt hétig zárva tart, melynek pontos időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben tájékoztatjuk a szülőket.
 • A karácsony és újév közötti időszakban az intézmény fenntartói engedéllyel zárva tart.
 • Az óvodában évente 2 nap nevelés nélküli munkanapot tartunk, melynek időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a szülőket.

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?

 • A gyermekek a harmadik életévük betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig vehetik igénybe az óvodát a Nevelési Tanácsadó engedélyével.

A gyermek akkor látogathatja az óvodát, ha egészséges, illetve ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette. (Kivétel a félnapos óvodás, aki az óvodában étkezésben nem részesül.)

 

 

 

Az óvoda részletes házirendje innen letölthető.